9.14.21

Konkurs Międzyszkolny – HISTORIA BOGDANA WŁOSIKA I KRH NSZZ Solidarność z okazji JUBILEUSZOWEGO XXV BIEGU MEMORIAŁOWEGO IM. BOGDANA WŁOSIKA

KRH NSZZ Solidarność

fot. z archiwum KRH NSZZ Solidarność

Historia Bogdana Włosika i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność z okazji Jubileuszowego Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika organizowanym przez Komisję Robotniczą Hutników NSZZ Solidarność oraz Zespół Szkół Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

Dwuetapowy konkurs obejmował będzie zakresem tematycznym przebieg i skutki strajków robotniczych w Nowej Hucie, życiorys Bogdana Włosika, ucznia naszej szkoły i młodego hutnika, zastrzelonego pod kościołem Arka Pana w 1982 roku, a także historię Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność.

Zapraszamy do udziału w konkursie pięciu uczniów szkoły – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Pierwszy etap konkursu, polegający na rozwiązaniu testu sprawdzającego określoną w zakresie tematycznym wiedzę historyczną odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Huty im. Tadeusza Sendzimira 12 października 2021 roku (godz. 09.15).
Drugi, ustny etap konkursu dla pięciu laureatów wytypowanych w etapie pierwszym odbędzie się w sobotę, 16 października 2021, po Memoriałowym Biegu im. Bogdana Włosika.

Czekają atrakcyjne nagrody!

Wszelkich informacji udziela i przyjmuje zgłoszenia Koordynator Konkursu – Katarzyna Grudzińska.

Regulamin konkursu
Bibliografia

Materiały do konkursu:
1. Binek T., Służby inwestycyjne Nowej Huty.
2. Kapusta P., Pierwsze dni stanu wojennego w Nowej Hucie.
3. Klich-Kluczewska B., Nowa Huta Skąd przychodzimy.
4. Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX …
5. Nowa Huta plan.
6. Nowa Huta dawne nazwy osiedli.
7. Nowa Huta. Przewodnik.
8. Nowa Huta-stare nazwy osiedli. Informator Statystyczny 1968 r.
9. Paduchowski W., U początków Nowej Huty. Spór o genezę usytuowania kombinatu i miasta.
10. Plan Nowej Huty 1960 r.
11. Plan orientacyjny Nowej Huty 1957 r.