Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie jest placówką oferującą najwyższą jakość edukacji – tak w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Prowadzi studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz liczne kursy specjalistyczne – pozwala to lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania przyszłych studentów, którzy zdecydowali się związać swoją ścieżkę kariery zawodowej z szeroko rozumianymi kwestiami bezpieczeństwa. Uczelnia zapewnia kompleksowe i profesjonalne przygotowanie zawodowe, co przekłada się na łatwość w znalezieniu satysfakcjonującego zatrudnienia dzięki sumiennemu przygotowaniu do pracy w służbach mundurowych – policji, wojsku, agencjach ochrony, a nawet Biurze Ochrony Rządu i Centralnym Biurze Śledczym. Uzupełnieniem oferty WSPBI są jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, których absolwenci również mają szanse na zatrudnienie w służbach mundurowych i jednostkach administracyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny. Zachęcamy zatem naszych absolwentów i uczniów ostatnich klas Liceum HTS i Technikum HTS do zapoznania się z taką możliwością dalszego kształcenia – pełne informacje o uczelni: link.