CISCO Networking Academy

W 1997 roku firma Cisco – światowy lider rozwiązań sieciowych – uruchomiła program akademii sieciowych – Cisco Networking Academy.

Od ponad 20 lat program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 170 krajach wiedzę i kompetencje zdobywa obecnie w ramach programu ponad milion uczniów i studentów rocznie. Sprawiło to, że program Cisco Networking Academy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, trwałych i spójnych przedsięwzięć na światowym rynku edukacyjnym. Cisco Networking Academy ma charakter non-profit i jest najważniejszym programem realizowanym w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Cisco, którego celem jest jak najszersze udostępnienie edukacji informatycznej jak największej grupie ludzi na całym świecie.

Program CISCO Netacad

Program NetAcad oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności na różnych poziomach kształcenia w różnych obszarach tematycznych związanych z szeroko pojętymi technologiami IT. Materiały szkoleniowe udostępniane przez Cisco dla słuchaczy programu odzwierciedlają bieżące trendy w technologii oraz w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez zastosowanie różnych technik nauczania. Obok klasycznych form zajęć z instruktorem, szczególny nacisk jest położony na praktyczne nauczanie umiejętności w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Program zbudowany jest tak, aby zapewnić kształcenie na poziomie ogólnym i podstawowym , pozwalając jednocześnie na specjalizację i realizację zaawansowanych treści w wybranej dziedzinie IT. Aby rozpocząć, wystarczy jedynie umiejętność obsługi przeglądarki internetowej.

Program NetAcad jest na bieżąco aktualizowany i uwzględnia najnowsze zmiany technologiczne oraz wymagania rynku pracy, a zatem absolwenci kursów zdobywają umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny ilustrowany licznymi przykładami i ćwiczeniami. Wybrane kursy podstawowe są także oferowane w modelu selfenrol / self-study przeznaczonym do samodzielnej nauki bez opieki instruktora.

Obszary kształcenia

Certyfikaty

Linki