Sekretariat Uczniowski

Sekretariat Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira

Pok. 120 – 1 piętro

Tel. 12 648 36 80