Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Klub Historyczny - logo

Klub Historyczny im. Armii Krajowej jest jednostką organizacyjną powołaną w oparciu o „Porozumienie o współpracy” zawarte 8 czerwca 2011 r. pomiędzy Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowanym przez Zarząd Okręgu Małopolska, a Małopolskim Kuratorem Oświaty.

9.02.2015 r. miała miejsce uroczysta inauguracja otwarcia Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie. Obecni byli zaproszeni goście: dr Piotr Kurek – wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, kapitan dr Janusz Kamocki – wiceprezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK, kapitan mgr Jan Walery Piątek – członek komisji rewizyjnej ŚZŻAK oraz uczniowie klas wojskowych i ogólnych.

Ideą Klubu jest upamiętnianie ludzi, którzy niejednokrotnie oddali swe życie w walce o niepodległość Ojczyzny podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, krzewienie świadomości narodowej i patriotycznej wśród społeczności szkolnej, kształtowanie postaw obywatelskich opartych na znajomości historii i poszanowaniu tradycji.

Siedziba Klubu Historycznego im. Armii Krajowej mieści się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.

Klub współpracuje z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie.

Klub posługuje się chronionym prawnie Znakiem przedstawiającym kotwicę Polski Walczącej na biało-czerwonym tle, zamkniętą w otoku z napisem:

 1. Klub Historyczny
 2. im. Armii Krajowej

Celami działania Klubu są:

 1. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie:
  1. działalności Służby Zwycięstwu Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Armii Krajowej (AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II Wojny Światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego;
  2. dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;
  3. zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich;
  4. represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości, doznawali od okupantów oraz władz PRL;
 2. krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej;
 3. kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec Państwa;
 4. badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej;

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Krakowie realizuje swoje cele przez:

 1. organizację sesji klubowych
 2. czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
 3. wspieranie działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej poprzez podejmowanie własnych inicjatyw,
 4. rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami historycznymi,
 5. prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej,
 6. upamiętnianie miejsc walki żołnierzy Armii Krajowej i miejsc ich kaźni, roztoczenie opieki nad grobami poległych,
 7. prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w zakresie utrwalenia i zabezpieczenia dorobku historycznego Armii Krajowej i jej żołnierzy.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Krakowie realizuje swoje cele w zgodzie ze Statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Skład zarządu: