Klasa aplikacje webowe

Klasa liceum Aplikacje webowe – realizowana tematyka:

  1. Tworzenie responsywnych aplikacji webowych z wykorzystaniem technologii HTML5/CSS3/JavaScript.
  2. Preprocesory (Less, Sass, SCSS).
  3. Frameworki frontendowe (Vue, Angular, Tailwind CSS, Bootstrap).
  4. Tworzenie interfejsów (UI/UX), grafika komputerowa.
  5. Relacyjne i nierelacyjne bazy danych (MySQL, MongoDB).
  6. Programowanie w języku PHP i tworzenie stron/aplikacji w CMS WordPress.
  7. System kontroli wersji (GIT).
  8. Konteneryzacja (Docker).

Absolwent kierunku pozna wiodące technologie wykorzystywane do tworzenia aplikacji webowych zarówno od strony front, jak i backendu. Wykorzysta profesjonalne narzędzia developerskie (JetBrains, Microsoft). Będzie wykorzystywał konteneryzację i kontrolę wersji tworzonego oprogramowania. Zapozna się z zagadnieniami UI/UX podczas tworzenia interfejsów i przygotowaniem grafiki na potrzeby sieci.