Technik hotelarstwa

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów w roku szkolnym 2020/21 w naszej szkole na kierunku Technik hotelarstwa będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw hotelarstwa oraz technik pracy w hotelarstwie.

Zobacz film

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z: