Technik elektryk

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów w roku szkolnym 2020/21 w naszej szkole na kierunku Technik elektryk będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich eksploatacji, poszerzone o elektromechanikę samochodową.

Zobacz film

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z: