Sekretariat Główny

Sekretariat Główny Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira

Pok. 308 – 3 piętro

Tel. 12 648 36 80