Technik informatyk

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów od roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole na kierunku technik informatyk będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw robotyki – programowanie i konstruowanie sterowników i urządzeń wykonawczych.

Zobacz film

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z:

CISCO Network Academy

Więcej informacji o certyfikacji CISCO: CISCO Networking Academy

Microsoft Azure For Education

Dzięki programowi Azure For Education każdy uczeń szkoły ma bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft na cały okres nauki w szkole.

Więcej informacji o programie: Microsoft Azure for Education