Klasa pożarniczo-ratownicza

Uczęszczając do klasy o profilu pożarniczym uzyskasz szereg wiadomości i kompetencji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym m. in. poznasz: