Technik mechatronik

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów w roku szkolnym 2020/21 w naszej szkole na kierunku Technik mechatronik będą realizowane przedmioty z zakresu montażu, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz projektowania i programowania systemów mechatronicznych poszerzone o podstawy robotyki oraz programowania obrabiarek CNC.

Zobacz film

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z: