Technik mechanik

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów w roku szkolnym 2020/21 w naszej szkole w naszej szkole na kierunku Technik elektryk będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu napraw, montażu i obsługi maszyn i urządzeń oraz organizowania i nadzorowania procesów produkcji poszerzone o elementy mechaniki pojazdów samochodowych oraz motocykli.

Zobacz film

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń pozna: