Klub Wolontariatu

„Wolontariat we wszystkich postaciach jest przede wszystkim sprawą serca: serca, które potrafi otwierać się na potrzeby braci i sióstr dostrzegając ich wzniosłą ludzką godność, odblask wielkości samego Boga, na którego obraz stworzona jest każda ludzka istota”
Święty Jan Paweł 2

W ramach działającego w naszej szkole Klubu Wolontariatu uczniowie poprzez różne proponowane im akcje prospołeczne mogą:

Opracowany z początkiem każdego roku szkolnego Harmonogram pracy Wolontariatu jest starannie realizowany, natomiast akcje prospołeczne powstają zarówno z inicjatywy nauczycieli opiekunów wolontariatu, jak i samych uczniów oraz Samorządu Szkolnego.

Uczniowie pracując jako wolontariusze mają świadomość, że wolontariat wymaga zaangażowania i wysiłku. Jednak zawsze mówią, że warto, ponieważ wiele otrzymują w zamian – wiedzę, doświadczenie, satysfakcję.

Zapraszamy do śledzenia działań Klubu Wolontariatu i brania udziału w proponowanych akcjach pomocowych i informacyjnych.

Opiekunowie Klubu Wolontariatu i koła PCK: Marta Matuszczak, Dorota Klimek