UCZNIOWIE Z NORYMBERGI W HTS

Od 29 września do 7 października 2017r. gościliśmy w naszej szkole grupę niemieckich uczniów wraz z nauczycielem z Berufliche Oberschule w Norymberdze. Odbyło się to w ramach wieloletniej wymiany młodzieżowej pod patronatem Polsko-Niemicekiej Współpracy Młodzieży. Intensywny program wymiany pozwolił naszym gościom na poznanie najważniejszych miejsc w Krakowie oraz doświadczenia słynnej polskiej gościnności zarówno w domach swoich gospodarzy, którymi byli uczniowie naszej szkoły, jak i w samej szkole - podczas spotkania, którego tematem przewodnim były polskie smaki.

Młodzież zwiedziła nie tylko Kraków, ale również ruiny zamku w Chęcinach, Centrum Nauki Leonardo da Vinci (także w Chęcinach) oraz Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Doskonała zabawą okazała się gra miejska, podczas której uczestnicy podążali śladami krakowskiej historii i współczesności. Podczas tego niedługiego pobytu polska i niemiecka młodzież miała wiele okazji do lepszego poznania się, przełamania stereotypów i podszkolenia umiejętności językowych.

Z przyjemnością będziemy wspominać ten wspólnie spędzony czas i nie możemy doczekać się kolejnej wymiany, tym razem w naszej partnerskiej szkole w Norymberdze.

Agnieszka Walewacz

WYMIANA Z PARTNERSKĄ SZKOŁĄ ZE STUTTGARTU

W dniach 7-13 listopada 2016 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli naszej partnerskiej szkoły ze Stuttgartu w ramach międzynarodowego projektu Internationaler Bund. Nasza szkoła współpracuje z niemieckim partnerem od roku 2009, uczestnicząc w różnorodnych projektach europejskich. 

Tym razem temat spotkania „Otwórz oczy – dyskryminacja, przesiedlenia na przykładzie polsko – niemieckiej historii” okazał się kwestią niezwykle aktualną we współczesnej Europie. Dwunastu niemieckich uczniów wraz z uczniami klasy 1 La uczestniczyło w warsztatach z zakresu historycznych przyczyn wysiedleń, trudności w integracji w nowym kraju oraz problemów społecznych napotykanych przez osoby zmuszone do zmiany ojczyzny przez sytuację geopolityczną. Nie obyło się oczywiście bez odniesień do bieżącej sytuacji w Europie.

Nad przebiegiem prac czuwały Pani Dyrektor Ryszarda Szybowska i Pani Agnieszka Walewacz, a także opiekunowie z Niemiec. W ramach realizacji zadań młodzież przygotowała i przeprowadziła wywiad z Panem Jerzym Krusensternem, jednym z ostatnich żyjących obrońców Grodna w 1939 roku. Przygotowano także plakaty wykorzystane podczas warsztatów. Pojawiły się także propozycje na sposoby realizacji projektu podczas wizyty grupy polskiej w Stuttgarcie wiosną 2017 roku. 

Jednak nie samą pracą młodzież żyje… Był również czas na zwiedzanie i poznanie historii Krakowa oraz na integrację w międzynarodowym gronie. Grupa miała okazję zwiedzić krakowskie Stare Miasto oraz Kazimierz; przy okazji nasi goście mogli zobaczyć jak Polacy świętują Dzień Niepodległości. Wspólnie spędzony czas pozwolił na przełamanie początkowej nieśmiałości i zaowocował interesującymi i wartościowymi doświadczeniami, a co najważniejsze, rozbudził apetyty młodzieży na dalszą współpracę.

Tekst: Agnieszka Walewacz

NASI UCZNIOWIE NA WYMIANIE MIĘDZYNARODOWEJ

W dniach 4 – 11 marca grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w międzynarodowej wymianie młodzieży, którą od 25 lat prowadzimy z partnerską szkołą Berufliche Oberschule w Norymberdze.

Oprócz zawierania nowych przyjaźni i zacieśniania tych już istniejących, nasi uczniowie zwiedzali piękną Norymbergę, założony przez Rzymian Regensburg oraz zachwycający Bamberg. Ponadto grupa zmierzyła się z trudną wojenną historią zwiedzając Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände – miejsce, w którym odbywały się zjazdy partii nazistowskiej.

Młodzież miała też okazję poznać życie swoich rówieśników w ich domach i zobaczyć jak wygląda codzienność niemieckich rodzin. Na szczególną uwagę zasługuje wizyta w norymberskim Ratuszu oraz możliwość udziału z lekcjach w naszej partnerskiej szkole. Już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania, tym razem w Krakowie.

Agnieszka Walewacz

 

 

 

ZAGRANICZNA PRAKTYKA ZAWODWA TO ŚWIETNA SZKOŁA ŻYCIA

Zagraniczne praktyki zawodowe mają zapewnić młodym ludziom szeroki zakres doświadczeń oraz wiedzę i umiejętności. Jak zadbać o to, by praktyka była udana?

O tym można dowiedzieć się w umieszczonym w Magazynie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "info" artykule, którego autorem jest Ryszarda Szybowska - wicedyrektor ZSZ HTS organizator praktyk zagranicznych od 15 lat.

 

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

  • Opublikowano: niedziela, 04, październik 2015 16:47
  • MM
  • Odsłony: 1689

Kolejny raz w ubiegłym tygodniu uczniowie naszej szkoły brali udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Tym razem w naszej szkole oraz w domach naszych uczniów gościli rówieśnicy z norymberskiej szkoły partnerskiej. Był to tydzień obfitujący w zwiedzanie, poznawanie się, integrację, przełamywanie barier językowych oraz mnóstwo wrażeń.

Program obejmował m.in. wycieczkę po Krakowie, wizytę w Kopalni Soli w Wieliczce, spotkanie z Dyrekcją naszej szkoły przy tradycyjnym polskim poczęstunku, zwiedzanie byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau, a także Browaru Książęcego w Tychach oraz grę miejską, z którą grupa poradziła sobie doskonale.

Ponadto była to wspaniała okazja do zawarcia nowych interesujących znajomości, które mają ogromne szanse na kontynuację i rozwój przy następnym spotkaniu – tym razem w Niemczech.

 


A.Walewacz

UCZNIOWIE NA WYMIANIE W NORYMBERDZE

  • Opublikowano: czwartek, 21, maj 2015 12:11
  • Super User
  • Odsłony: 1522

W dniach od 12 do 21 marca nasi uczniowie gościli u swoich rówieśników z naszej szkoły partnerskiej Berufliche Oberschule w niemieckiej Norymberdze. Był to kolejny wyjazd w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieżowej organizowanej w naszej szkole pod patronatem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży od roku 1991. Tak, tak… nasza współpraca trwa już 24 lata!!

Podczas tegorocznego pobytu w Niemczech zobaczyliśmy jak wyglądają niektóre lekcje u naszych zachodnich sąsiadów, zwiedziliśmy piękną Norymbergę, odwiedziliśmy też Regensburg (Ratyzbonę) oraz Bamberg.

Zostaliśmy również przyjęci przez burmistrza Norymbergi.

Ponadto mieliśmy doskonałą okazję zawrzeć nowe znajomości, a nawet prawdziwe przyjaźnie. Bardzo zżyliśmy się z naszymi rówieśnikami z Niemiec i nie możemy się już doczekać ich przyjazdu do naszej szkoły we wrześniu.

ORGANIZACJE I FIRMY ZWIĄZANE Z HTS

  • Opublikowano: czwartek, 21, maj 2015 11:58
  • Super User
  • Odsłony: 1465
Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie Misją Banku Żywności w Krakowie jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia w naszym regionie.
Istotą działania Stowarzyszenia jest systematyczne pozyskiwanie żywności z różnorodnych źródeł – przede wszystkim takiej, która może ulec zepsuciu lub zniszczeniu. Następnie, przed terminem przydatności do spożycia, żywność jest rozdzielana wśród lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej, walczących z głodem i niedożywieniem.

 

www.bzk.free.ngo.pl

PCK Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi w Krakowie Oddając krew można uratować życie przynajmniej jednego człowieka raz w roku. Dzięki krwiodawcom ofiary wypadków, pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym oraz chorzy mogą żyć. W naszej szkole uczniowie – honorowi krwiodawcy wiedzą o tym bardzo dobrze. Dlatego zawsze chętnie biorą udział w akcjach krwiodawstwa, które organizowane są w naszej szkole przez Klub Honorowych Dawców Krwi przynajmniej kilka razy do roku.

 

www.krew.krakow.pl

Fundacja Urszuli Smok Podaruj ŻycieFundacja jest organizacją non-profit, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu dobra publicznego, nie kierując się osiągnięciem zysku. To jedyna organizacja o tego rodzaju działalności na terenie Polski południowej mająca zasięg ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy. Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

 

www.podarujzycie.org

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy- Fundacja dla dzieci „Uśmiech Dziecka”Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

 

www.domdziecka.net/pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje od 90 lat i przez wszystkie lata swojego istnienia wciela w życie myśl Mistrza Jana Kochanowskiego: „Służmy poczciwej sprawie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.”  Towarzystwo pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym, zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także tym pozbawionym rodzin.

 

www.tpd.pl

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami KTOZ zajmuje się opieką i chronieniem wszystkich gatunków zwierząt. Głównymi celami  są: kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania oraz krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony przyrody oraz środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt.

 

 www.ktoz.krakow.pl

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza Rozwijający się w wielu krajach społeczny ruch hospicyjny jest nośnikiem określonych wartości. Ruch ten zrodził się z wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka i z potrzeby bezinteresownego służenia. Celem stała się poprawa losu terminalnie chorych, zwłaszcza umierających na nowotwory złośliwe. Okazało się, że dla osiągnięcia tego celu konieczne jest przełamanie stereotypów dotyczących postępowania z umierającymi, oraz stosunku społeczeństwa – w tym także pracowników służby zdrowia – do problemu cierpienia i śmierci.

 

 www.hospicjum.krakow.pl

Stowarzyszenie WIOSNAPomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Nasze akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych.

 

www.wiosna.org.pl

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17