04.07.2023

Podręczniki na rok szkolny 2023/24

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących (liceum, technikum, branżowa): link.
Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych (technikum, branżowa): link.
Wykaz podręczników dla zawodu: technik hotelarstwa oraz szkoły branżowej fryzjer – w przygotowaniu.