TECHNIK INFORMATYK

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów od roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole na kierunku technik informatyk będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw robotyki – programowanie i konstruowanie sterowników i urządzeń wykonawczych.

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

  1. mieć wiedzę na temat automatyki i obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
  2. posiadać umiejętności tworzenia stron www i aplikacji internetowych
  3. umieć projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe oraz administrować tymi sieciami
  4. posiadać umiejętność montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych

 Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z:

  1. grafiką komputerową
  2. diagnostyką komputerową pojazdów samochodowych