"HISTORIA I DZIEDZICTWO NOWEJ HUTY" - KONKURSY

70-LECIE NOWEJ HUTY - KONKURSY

W 70-tą rocznicę powstania miasta i dzielnicy Nowa Huta w Zespole Szkół Zawodowych HTS w Krakowie, os. Złotej Jesieni 2, odbędą się dwa konkursy tematyczne:

1.    Fotograficzny „DZIEDZICTWO NOWEJ HUTY W OBIEKTYWIE”.

Do 4 czerwca 2019 roku należy złożyć najwyżej trzy fotografie dotyczące piękna tej dzielnicy, oddające jej klimat, nastrój, cechy architektoniczne, społeczne, przyrodnicze czy kulturowe, przedstawiające krajobrazy, zabytki lub urokliwe miejsca.

2.    Wiedzy ogólnej „HISTORIA I DZIEDZICTWO NOWEJ HUTY”– W 70. ROCZNICĘ POWSTANIA DZIELNICY.

Składać się będzie z dwóch etapów: pierwszego w formie testu, drugiego w formie odpowiedzi ustnych na wylosowany zestaw pytań. Pierwszy etap odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku w świetlicy szkolnej, drugi 4 czerwca. Tematyka konkursu dotyczy czasu i okoliczności powstania dzielnicy Nowa Huta, jej rozwoju, topografii i toponimii, architektury, kultury, instytucji oraz osób związanych z Nową Hutą. Zgłoszenia do tego konkursu do 12 kwietnia 2019 roku.

Regulaminy konkursów, bibliografia, materiały źródłowe będą dostępne od 18 marca 2019 roku u: P. Beaty Juchnik (biblioteka), P. Katarzyny Grudzińskiej (sala 306), P. Grzegorza Wyderki (sala 105) oraz – niektóre - na stronach internetowych Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira. U organizatorów należy dokonywać zgłoszeń udziału w konkursach.

Nagrodami głównymi w obydwu konkursach będą tablety, za drugie i trzecie miejsca przewidziano: hub USB, słuchawki bezprzewodowe, pendrive.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu o Nowej Hucie: do pobrania tutaj - link
Bibliografia: do pobrania tutaj - link
Regulamin konkursu fotograficznego: do pobrania tutaj - link
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego: do pobrania tutaj - link
Z
ałącznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego: do pobrania tutaj - link 

Tekst i plakaty: Grzegorz Wyderka