"WOLONTARIAT ALTERNATYWĄ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU"

„Wolontariat alternatywą spędzania wolnego czasu” - pod tym hasłem skończyła się 11 grudnia kolejna 7. edycja akcji informacyjnej dla uczniów wszystkich klas pierwszych z technikum, liceum oraz szkoły branżowej, na temat działalności szkolnego wolontariatu. Pierwsze prelekcje w wymienionych klasach rozpoczęły się w listopadzie tego roku. W wykładzie szczególny nacisk został położony na uświadomienie dlaczego warto być wolontariuszem. Podkreślane zostały takie wartości jak: sens bezinteresownej pomocy innym, rozwijanie posiadanych umiejętności, a także ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu.

Uczniowie słuchając prelekcji prowadzonej przez opiekunkę Klubu Wolontariatu mogli poznać rolę i znaczenie wolontariatu oraz zrozumieć, że ta forma działalności to możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia, jak również jest dobrym przygotowaniem do podjęcia przyszłej pracy i nawiązywania nowych kontaktów.

Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną. Zapoznali się również z planowanymi inicjatywami proponowanymi w harmonogramie działań. Pod koniec prelekcji, w anonimowej ankiecie na temat „Roli wolontariatu w życiu młodego człowieka”, uczniowie mogli nie tylko przedstawić swoje poglądy na temat uniwersalnych wartości, jakie skupia w sobie wolontariat, ale też zaprezentować swoje wizje i oczekiwania dotyczące akcji proponowanych w szkole i poza szkołą.

Drodzy Uczniowie klas pierwszych oraz wyższych - zapraszamy i czekamy na Was oraz na Wasze działania w ramach wolontariatu !!!

Prowadząca prelekcje: p.Marta Matuszczak -koordynator Wolontariatu; wspierające akcję: p.Marta Ciepiela oraz  p.Wiktoria Mizia.