Rozpoczęcie roku Szkoła Zaoczna

Rozpoczęcie zajęć w Szkole Zaocznej

15 września 2017 r. godz. 15:45 

 Klasa I - sala 301

Klasa II  - sala 104 

Klasa III  - sala 311