WYSTAWA W BIBLIOTECE Z OKAZJI 226. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

  • Opublikowano: poniedziałek, 15, maj 2017 19:49
  • MM
  • Odsłony: 1522

3 maja 1791 Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Dawała nadzieję na wzmocnienie państwa polskiego, w którym przez wieki dominowała zasada "liberum veto".

Twórcami Konstytucji byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, J. Ursyn Niemcewicz.

Główne postanowienia konstytucji:

 • zniesienie wolnej elekcji

• zniesienie liberum veto

• ograniczenie samowoli magnatów

• zniesienie poddaństwa chłopów

• nadanie mieszczaństwu prawa do nabywania ziemi  i sprawowania urzędów w państwie

• wprowadzenie opodatkowania szlachty i duchowieństwa

• przejęcie władzy ustawodawczej przez sejm i senat

• przejęcie władzy wykonawczej przez rząd zwany „ Strażą Praw”, na czele którego stał król

Wystawa w bibliotece prezentuje ciekawostki historyczne na temat Konstytucji z 1791 roku oraz przedstawia najważniejsze informacje dotyczące obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej i Sejmu.

Opracowała: Beata Juchnik

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17