ĆWICZENIA Z ROZWINIĘCIA GAŚNICZEGO

Trzynastu kadetów z trzech klas wojskowych ZSZ HTS ćwiczyło 29 marca 2017 roku rozwijanie linii gaśniczej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ćwiczenia polegały na przyłączeniu węża tłocznego W-75 do pompy pożarniczej, następnie do rozdzielacza, dalej węża tłocznego W-52 i prądownicy oraz podaniu sygnału gotowości; liczył się uzyskany czas. Następnie należało zwinąć węże pożarnicze.

Linię gaśniczą rozwijano w zespołach dwuosobowych. Przećwiczono dwa warianty rozwijania. Każdy z kadetów brał udział w zajęciach 3 lub 4 razy.

Kierownictwu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie serdecznie dziękujemy za umożliwienie przeprowadzenia zajęć z rozwinięcia gaśniczego.