UCZNIOWIE TECHNIKUM NA WYCIECZCE W EKO-ENERGIA

W dniu 08.06.2016 uczniowie klasy II Tb technicy elektrycy oraz technicy mechanicy z klasy III Tb, pod opieka nauczycieli W. Świstaka oraz W. Tylek byli na wycieczce zawodoznawczej w zakładzie Eko-Energia. PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o. o. - to  remonty w branży elektrycznej, energetycznej i mechanicznej, produkcja, usługi, handel. W trakcie wycieczki uczniowie zapoznali się z cyklem remontowym zakładu. Uczestnicy wycieczki przeszli trasę od diagnostyki uszkodzeń maszyny przez demontaż, remont i stację prób.

Uczniowie dowiedzieli się również, że EKO-ENERGIA działa na szeroko pojętym rynku usług w branży elektro-energetycznej, z orientacją na ochronę środowiska i nowe technologie. Wciąż dodaje nowe pozycje do swojej oferty, kierując się potrzebami klientów i rynku, stawiając szczególny nacisk na jakość zrealizowanych zadań. W dniu 31 lipca 2015 zakończyli budowę swojej własnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40kWp w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznej”.

Elektrownia zbudowana jest na dachu hali, w której zlokalizowane są nasze warsztaty, na terenie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013", Priorytet VII, działanie 7.2. „Poprawa jakości powietrza i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

W.Tylek