PODZIĘKOWANIE DLA SZKOŁY ZA ZORGANIZOWANIE AKCJI POMOCOWEJ DLA ZWIERZĄT

Dnia 22 kwietnia została zakończona w naszej szkole akcja pomocowa dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Dzięki wsparciu uczniów i nauczycieli udało się nam zebrać aż 75,5kg karmy mokrej i suchej dla kotów i psów. Ponadto przekazano 13 koców i pledów.

Najwięcej produktów dla zwierząt przekazali uczniowie klasy I Ta oraz III La :)

Organizatorki akcji bardzo dziękują wszystkim zaangażowanym w zbiórkę za ich hojność i wrażliwość na los zwierząt przebywających w Schronisku.

III LA

14,00 kg

IV TA

5,40 kg

IV TB

6,30 kg

I TA

14,70 kg

II LA

10 kg

II TA

5,20 kg

I TB

A. Król, P. Lalik, M. Belski

1,60 kg

III B

4,70 kg

II A

4,60 kg

II B

1,80 kg

7 nauczycieli

6,00 kg

RAZEM

75,5 Kg

 

Organizatorzy akcji: M.MATUSZCZAK, B.JUCHNIK, I.GLANOWSKA-STOJEK