NASI NA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

12 lutego 2016 r. Akademia Górniczo-Hutnicza organizowała XXXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej gościła ponad 500 uczniów, reprezentujących 125 szkół z całej Polski.
Trzech uczniów z naszej szkoły zakwalifikowało się do pierwszego etapu olimpiady.
•    Binkiewicz Paweł z klasy 3 Tb
•    Kwiatkowski Konrad z klasy 3 Tb
•    Strojek Łukasz z klasy 3Ta

Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy, który z kolei jest podzielony na część praktyczną i ustną.
Jednym z celów wydarzenia było promowanie wśród młodzieży wiedzy technicznej. Ponadto OOWEE znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Olimpiada jest rozgrywana w następujących grupach tematycznych:
•    elektrycznej,
•    elektronicznej,
•    mechatronicznej,
•    teleinformatycznej,
•    elektroniki medycznej,
•    informatycznej.

Etap krakowski obejmuje część pisemną przygotowaną przez kadrę naukową AGH. W ciągu 120 minut uczestnicy zmierzą się z 50 zadaniami testowymi.
W tym etapie zostanie wyłonionych 16 najlepszych olimpijczyków z danej kategorii, którzy w dalszej kolejności będą rywalizować w częściach praktycznej i ustnej.
Stawką jest zdobycie miana finalisty bądź laureata olimpiady.