NOWY KIERUNEK W TECHNIKUM !!

Decyzję o planowanym otwarciu kierunku: Technik Logistyk poprzedziła wnikliwa analiza raportów z badań rynku pracy prowadzonych m.in. przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Jak wynika z najnowszej edycji badania „Barometr zawodów”, w 2015 roku perspektywy podjęcia pracy będą najbardziej obiecujące dla wykwalifikowanych pracowników branży transportowej m.in. spedytorów i logistyków.

W związku z tym,iż LOGISTYKA to bardzo szeroka dziedzina i w zależności od profilu firmy, w której będzie pracował przyszły logistyk może się zajmować transportem, spedycją, zaopatrzeniem, magazynowaniem, sprzedażą czy dystrybucją towarów, kwalifikacje uzyskane w ramach zawodu technik logistyk stworzą potencjalnym absolwentom szkoły duży wachlarz możliwości zatrudnienia.

Prosimy zapoznać się również z innymi kierunkami, jakie oferujemy uczniom naszej szkoły.