PODZIĘKOWANIE W UZNANIU ZA ZASŁUGI W AKCJACH KRWIODAWSTWA

W sobotę 21 listopada byliśmy wśród zaproszonych gości na uroczystej Wieczornicy z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności Hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie. Nasza szkoła otrzymała Podziękowanie za wieloletni udział w Akcjach Honorowego Krwiodawstwa.

Jesteśmy w grupie ośmiu szkół ponadgimnazjalnych, które zostały wyróżnione. Uhonorowano nas w ten sposób za zaangażowanie w działalność na rzecz Krwiodawstwa oraz za oddawanie największej ilości litrów krwi podczas Akcji Krwiodawstwa przez ostatnich kilka lat.

Możemy być szczególnie dumni, że szlachetną postawą naszych uczniów oddających krew ofiarnie służymy zdrowiu mieszkańców Krakowa i Małopolski zawsze pamiętając, że „Krew to dar życia”. Otrzymane z rąk Prezesa Hutniczego Klubu HDK PCK w Krakowie pana Leszka Chabinki Podziękowanie dodatkowo motywuje nas do dalszego promowania Krwiodawstwa w naszej szkole.

E.D. i M.M.