UCZNIOWIE NA WYMIANIE W NORYMBERDZE

W dniach od 12 do 21 marca nasi uczniowie gościli u swoich rówieśników z naszej szkoły partnerskiej Berufliche Oberschule w niemieckiej Norymberdze. Był to kolejny wyjazd w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieżowej organizowanej w naszej szkole pod patronatem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży od roku 1991. Tak, tak… nasza współpraca trwa już 24 lata!!

Podczas tegorocznego pobytu w Niemczech zobaczyliśmy jak wyglądają niektóre lekcje u naszych zachodnich sąsiadów, zwiedziliśmy piękną Norymbergę, odwiedziliśmy też Regensburg (Ratyzbonę) oraz Bamberg.

Zostaliśmy również przyjęci przez burmistrza Norymbergi.

Ponadto mieliśmy doskonałą okazję zawrzeć nowe znajomości, a nawet prawdziwe przyjaźnie. Bardzo zżyliśmy się z naszymi rówieśnikami z Niemiec i nie możemy się już doczekać ich przyjazdu do naszej szkoły we wrześniu.