PODZIĘKOWANIA ZA DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE W NASZEJ SZKOLE