ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Wolontariusze biorący udział w akcji Świąteczna Zbiórka Żywności – 2 XII 2011r.
Lista 2.12.11