MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2017/18 w naszej szkole na kierunku MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu;

  1. technologii systemów suchej zabudowy, miedzy innymi ścianki regipsowe i działowe, sufity podwieszane,
  2. technologii robót malarsko-tapeciarskich,
  3. technologii robót posadzkarsko –okładzinowych.

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

  1. posiadał ogólną wiedzę budowlaną dotyczącą wykonania obiektów budowlanych, ich konstrukcji i technologii budowlanych.
  2. umiał zaplanować roboty montażowe ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudów dachów, okładzin ściennych w systemie suchej zabudowy wnętrz oraz robót wykończeniowych
  3. umiał pracować w zespole w zakresie czynności związanych z robotami malarsko-tapeciarskimi, posadzkarsko–okładzinowymi  oraz w zakresie organizacji robót wykończeniowych.
  4. dobierał  i dokonywał selekcji materiałów, narzędzi, urządzeń niezbędnych do wykonania prac montażowych w systemach suchej zabudowy i robót wykończeniowych .

 Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z:

  1. opracowywaniem i czytaniem dokumentacji budowlanej,
  2. wykonywaniem elementów dokumentacji budowlanej z wykorzystaniem programu AutoCad oraz innymi programami komputerowymi stosowanymi w projektowaniu,
  3. zasadami BHP obowiązującymi na stanowisku pracy (placu budowy).