6.1.21

Zwrot książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2020/2021  przypominamy o terminowym oddawaniu książek do biblioteki szkolnej tj. do
18 czerwca. Zwrotów będzie można dokonywać codziennie w godzinach od 8:00 – 15:30.  Przy wyznaczonym do zwrotu stanowisku może przebywać wyłącznie jedna osoba,  uczeń dokonujący zwrotu materiałów bibliotecznych powinien być w maseczce.

Wszystkie zwrócone książki zostaną objęte kwarantanną i przyjęte na stan biblioteki po upływie 3 dni. W razie jakichkolwiek wątpliwości uczniowie
mogą się komunikować z nauczycielami-bibliotekarzami osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny.

Zwrot książek do biblioteki
Zdjęcia: Pixabay License