30.06.2023

ZSZ HTS Filantropem Krakowa A.D. 2022

Tytuły Filantropa Krakowa A.D. 2022 zostały przyznane po raz 23! 26 czerwca nasza szkoła została zaproszona do wzięcia udziału w uroczystej Gali. Wśród zaproszonych gości znalazło się 19 kandydatów nominowanych do tego zaszczytnego Tytułu. Uhonorowane zostały osoby i instytucje, które wyróżniły się inicjatywami charytatywnymi na terenie Miasta Krakowa i wykazały się wrażliwością na potrzeby innych. W kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii berła św. Jadwigi otrzymali Daniel Gacek, prezes Klub HDK PCK Opatkowice-Kraków oraz Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Szkołę reprezentowały: pani dyrektor Iwona Słapek, pani wicedyrektor Katarzyna Grudzińska, pani Marta Matuszczak koordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz pani pedagog Iwona Dargiewicz. Reprezentujące szkołę szacowne grono z wielką dumą odebrało ten zaszczytny tytuł.

Zdjęcia: Krzysztof Gauza