10.28.20

Zakręć się dla Bartusia

Zakrętki dla Bartusia

W ramach działań Klubu Wolontariatu nasza szkoła angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym. Wspomagamy Rodziców Bartusia Łukasika poprzez całoroczną zbiórkę zakrętek.

Chłopiec ma już 8 lat, jednak jest dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia, które wymaga stałej opieki. Ma małogłowie, niedorozwój ciała modzelowatego i jamy przeźroczystej. Ponadto obniżone napięcie mięśniowe, niedowład czterokończynowy, niedorozwój tarczy i nerwów wzrokowych. Bartuś jest niewidomy, ma padaczkę oraz tylko jedną nerkę. Od 6 lat karmiony jest za pomocą założonego PEGa. Walczył przez dwa miesiące o życie na OIOM-e w Prokocimiu. Przez siedem tygodni przebywał w śpiączce, oddychał za pomocą respiratora. Lekarze nie dawali Rodzicom żadnej nadziei, że przeżyje, a nawet jeśli to nie wiadomo w jakim będzie stanie. Niestety tak długi pobyt w szpitalu odbił się na kondycji Chłopca. Nie może korzystać z rehabilitacji w ramach NFZ ponieważ jest podopiecznym Małopolskiego Hospicjum Domowego. Rehabilitacja prywatna jest bardzo droga ale niezbędna.

Środki uzyskane przez Rodziców w ramach akcji „Zakręć się dla Bartusia” pozwalają na rehabilitację, terapię farmakologiczną i codzienną pielęgnację. Nasze wspólne działania sprawiają, że na twarzy Chłopca pojawia się uśmiech.

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira dołączył do mapy punktów zbiórek zakrętek, stworzonej przez Stowarzyszenie „Kraków dla Mieszkańców”.

Nakrętki można przynosić do: s.41, s.103, s.123, s. 303, s.321 oraz Biblioteki Szkolnej.

Dziękujemy za dotychczasowe wspieranie naszych działań w nierównej walce o lepsze jutro dla Bartusia, dla którego każdy dzień jest darem.