04.09.2023

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

Czas wakacyjnego odpoczynku i beztroski za nami… Rok szkolny 2023/2024 w ZSZ HTS został otwarty!

Niezwykle ciepło pani dyrektor Iwona Słapek powitała młodzież, nauczycieli oraz rodziców na inauguracji roku szkolnego 2023/2024. Odnosząc się do wysokich wyników zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych w poprzednim roku szkolnym, życzyła uczniom sukcesów edukacyjnych oraz cennych przyjaźni szkolnych, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy zaś rodzicom radości i dumy z osiąganych przez ich dzieci wyników w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych.

Tekst: Ewa Dybaś
Zdjęcia: Justyna Płaskocińska