10.29.20

Ogólnopolski program edukacyjny dla szkół „Zbieraj Baterie i Telefony”

Zbieraj baterie - plakat

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie od wielu edycji bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla szkół Zbieraj Baterie i Telefony.

„Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A. które działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.”

Źródło: http://www.zbierajbaterieitelefony.pl/

Zużyte baterie i telefony komórkowe możecie Państwo przynosić do biblioteki szkolnej.

Koordynatorzy zbiórki na terenie szkoły: Wiktoria Mizia, Marta Ciepiela.
Współpraca: Iwona Słapek.