18.09.2023

Konkurs Międzyszkolny w ZSZ HTS

„HISTORIA BOGDANA WŁOSIKA I JEGO NOWOHUCKIEJ MAŁEJ OJCZYZNY ORAZ KOMISJI ROBOTNICZEJ HUTNIKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ
– Z OKAZJI XXVII BIEGU MEMORIAŁOWEGO IM. BOGDANA WŁOSIKA”.

Do rangi tradycji naszej Szkoły urósł Konkurs, którego celem jest uczczenie pamięci Bogdana Włosika oraz zaakcentowanie roli KRH NSZZ Solidarność w życiu dzielnicy Nowa Huta. Konkurs ma dwuetapową konstrukcję. W bieżącym roku I ETAP odbędzie się 10 października 2023 r., o godzinie 9.15, w naszej świetlicy szkolnej.

Etap II – odbędzie się w dniu 14 października 2023 r.(sobota), po Memoriałowym Biegu im. Bogdana Włosika, przed Kościołem Arka Pana w Krakowie. Do udziału w tym prestiżowym Konkursie zostali zaproszeni uczniowie siedmiu nowohuckich szkół zawodowych. Uczniów naszej Szkoły zachęcamy do kontaktu z nauczycielami historii i języka polskiego, aby wziąć udział w teście eliminacyjnym i zostać reprezentantami ZSZ HTS!

Eliminacje wewnątrzszkolne do Konkursu odbędą się 3 października (wtorek) 2023 roku o godzinie 12.05 w sali 105. Należy przynieść długopis. Zgłoszenia do eliminacji przyjmują wszyscy nauczyciele historii i języka polskiego w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2023 roku.

Program Konkursu
Regulamin Konkursu
Bibliografia
Karta zgłoszenia

Materiały do konkursu:
1. Bieg pamięci Bogdana Włosika

2. Kapusta P., Pierwsze dni stanu wojennego w Nowej Hucie
3. Nowa Huta. Przewodnik
4. Urbańska-Kłapa E. i Klaś J. Red., Nowa Huta od NATURY strony
5. Tablica o nas
6. Bogdan Włosik
7. Miejsce śmierci Bogdana Włosika

Tekst: Ewa Dybaś
Zdjęcia archiwalne KRH: Mirosława Wlazińska
Plakat: Piotr Knaga
Opracowanie: Beata Juchnik