9.28.21

Międzynarodowy konkurs „Astronomia Art”

Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział im. ks. Bonawentury Metlera w Częstochowie wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie ogłaszają Międzynarodowy konkurs „Astronomia Art”.

Jest to konkurs dla uczniów i młodzieży szkół podstawowych, liceów, techników. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne, fotograficzne związane
z astronomią. Max. rozmiar prac plastycznych musi zmieścić się w sześcianie o boku 70 cm. Fotografie w rozmiarach: 30×30, 30×40, 30×45 cm. Prace muszą być trwale opisane: imieniem, nazwiskiem, klasą( np. kl. Va), nazwą szkoły z adresem pocztowym w tym poczty elektronicznej (szczegóły zamieszczone są poniżej w regulaminie).

Nadesłane prace przechodzą na własność Planetarium WNŚPiT UJD i mogą być prezentowane w dowolnym miejscu i czasie. Organizatorzy nie zwracają kosztów przesyłki. Dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby konkursu i wystawy pokonkursowej. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/18, 42-200 Częstochowa. Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez:

JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską.

Koordynatorem konkursu jest mgr inż. Marek Nowak (Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD, Tel 533 946 576, m.nowak@ujd.edu.pl).

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 22 Października 2021 r. do godz. 15:00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. „Zdobywców Przestworzy”
w Częstochowie ul. Księżycowa 6, 42-211 Częstochowa z dopiskiem konkurs „Astronomia Art”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada br. 
W skład komisji konkursowej wejdą organizatorzy, którzy mają prawo zaprosić do komisji artystę(ów) plastyka(ów) dla pełniejszej oceny nadesłanych prac.

Rozdanie nastąpi nagród do 31 stycznia 2022r. Dokładny termin i miejsce rozdania nagród zostanie przekazane do szkół laureatów lub nagrody zostaną rozesłane do szkół celem przekazania laureatom.
Szczegóły u p. mgr Iwony Porczak s.103, mgr M.Ciepieli s.303.