9.3.21

Konkurs plastyczny „EKO-MOC NAUKOWCA”

EKO-MOC NAUKOWCA” – do dzieła ☺

Tradycją jest już, że co roku bierzemy udział w konkursie. W tym roku uczestnicy muszą wykonać pracę, której motywem przewodnim będzie tegoroczne hasło konkursu plastycznego Małopolskiej Nocy Naukowców: „EKO-MOC NAUKOWCA”. Dzieło może zostać wykonane dowolną techniką z zastrzeżeniem, że muszą być w nim wykorzystane materiały pochodzące z recyclingu.

Organizatorem Konkursu plastycznego „EKO-MOC NAUKOWCA” jest Województwo Małopolskie. Konkurs organizowany jest w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2021. Celem Konkursu jest promocja zawodu naukowca oraz popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska i działań podejmowanych przez naukowców w celu ochrony naszego świata przed różnymi zagrożeniami ekologicznymi, a także na rzecz ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów.

W Konkursie biorą udział wszystkie prace zgłoszone do Konkursu, spełniające wymagania formalne. Wyboru jednej zwycięskiej pracy i jednej wyróżnionej, w każdej kategorii wiekowej, dokonuje Regionalna Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego. Podstawowymi kryteriami oceny pracy będą: pomysłowość i kreatywność, forma estetyczna pracy, zaangażowanie uczestnika w jej przygotowanie oraz wykorzystanie surowców wtórnych.

Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną pracę konkursową. Praca może zostać wykonana dowolną techniką – pod warunkiem wykorzystania materiałów pochodzących z recyclingu – na płaskim, trwałym podłożu o formacie min.
A3 (297×420 mm), nie większym niż A1 (594x 841) oraz prace przestrzenne.

Na Wasze prace czekamy do 9 września 2021 r. – sala 303 p. Marta Ciepiela sala 103 – p.IwonaPorczak-Glanowska.