8.2.22

Podręczniki na rok szkolny 2022/23

1. Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych: link.
2. Wykaz podręczników dla klasy IV – przedmioty ogólne (po gimnazjum): link.
3. Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych (liceum, technikum, branżowa): link (aktualizacja: 30.08.2022).