11.2.20

Podręczniki szkolne 2021/2022

Aktualne zestawy podręczników szkolnych są dostępne pod poniższymi linkami:

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących – klasy 1, 2 i 3 po szkole podstawowej – Technikum, Liceum i Szkoła Branżowa – link.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących – klasy 3 po gimnazjum – link.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących – klasy 4 po gimnazjum – link.
Podręczniki do przedmiotów zawodowych – wszystkie klasy Technikum i Szkoły Branżowej – link.