UCZNIOWIE HTS W FIRMIE LSC COMMUNICATIONS

24 kwietnia uczniowie klas technikum o kierunku technik mechatronik oraz technik mechanik pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych pani Marty Matuszczak oraz pani Beaty Juchnik, mieli okazję odwiedzić drukarnię LSC Communications przy ul. Igołomskiej w Krakowie. Wizyta w firmie odbyła się w ramach realizacji szkolnego programu "Poznaj firmę - zdobądź zawód" oraz programu stypendialnego prowadzonego przez firmę LSC Communications.

Produkcję prezentowali nam profesjonalni szkoleniowcy drukarni: pan Jakub Wyligała oraz pan Tomasz Ługowski. Cennych informacji udzielili nam: kierownik Działu Utrzymania Ruchu p. Zbigniew Banach, a także panowie: Piotr Semerjak i Marek Lis, którym pięknie dziękujemy.

Uczniowie mogli zapoznać się na czym polega diagnostyka techniczna w firmie oraz badania sterowników, a także mieli możliwość zapoznać się z linią produkcyjną i specyfiką produkcji w firmie.

PROGRAM STYPENDIALNY FIRMY LSC COMMUNICATIONS W NASZEJ SZKOLE

7 listopada 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Aleksandrą Bulik, HR Specialist w Firmie LSC Communications, którego celem było zaprezentowanie programu stypendialnego z firmy LSC Communications kierowanego do szkół ponadgimnazjalnych. Z firmą LSC Communications nasza szkoła ściśle współpracuje już od 4 lat. W przeciągu tego okresu 3 naszych uczniów zostało wybranych i skorzystało ze stypendium oferowanego przez LSC Communications, a po ukończeniu szkoły podjęło w firmie pracę.

Uczniowie z klas technikum o kierunkach technik mechanik kl. I Ta oraz technik mechatronik kl. II Ta podczas prezentacji dowiedzieli się o historii firmy, zakresu prac w Dziale Utrzymania Ruchu, zaletach programu stypendialnego, możliwości odbycia praktyki zawodowej, a także podjęciu pracy zawodowej po ukończeniu szkoły. Oprócz prezentacji uczniowie obejrzeli krótkie filmy o działaniach firmy LSC Communications.

Miłym akcentem pod koniec prelekcji było wręczenie wszystkim uczniom różnych gadżetów firmowych :)

Kolejnym etapem poznania firmy przez uczniów będzie w najbliższym czasie wycieczka zawodowa do Firmy LSC Communications. 

Opiekun programu z ramienia szkoły p. Marta Matuszczak

 

UCZNIOWIE NA WYCIECZCE W FCA POLAND W TYCHACH

 • Opublikowano: środa, 18, październik 2017 17:43
 • MM
 • Odsłony: 973

W dniu 17.10.2017 r. uczniowie klas: II Ta mechatronicy, I Ta mechanicy oraz II Ta logistycy pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych: Marty Matuszczak, Wiesławy Tylek oraz Moniki Łukomskiej byli na wycieczce w zakładzie FCA Poland produkującym samochód Fiat. W trakcie wycieczki uczniowie zapoznali się z zautomatyzowaną linią produkcyjną oraz logistyką produkcji. Uczestnicy wycieczki poznali poszczególne etapy produkcji i montażu samochodów, a także sposób wykorzystania transportu wewnętrznego w procesach produkcji.

Wycieczka odbyła się w ramach szkolnego projektu „Poznaj firmę – zdobądź zawód”.

Uczniowie z klas o kierunku technik mechanik i technik mechatronik

TECHNIK MECHANIK

 • Opublikowano: piątek, 21, kwiecień 2017 08:39
 • Super User
 • Odsłony: 2215

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2017/18 w naszej szkole na kierunku TECHNIK MECHANIK będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu napraw, montażu i obsługi maszyn i urządzeń oraz organizowania i nadzorowania procesów produkcji poszerzone o elementy mechaniki pojazdów samochodowych oraz motocykli.

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

 1. umieć projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych
 2. znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
 3. mieć wiedzę na temat obsługi obrabiarek CNC oraz technologicznego przygotowania produkcji
 4. posiadać umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych
 5. znać nowoczesne metody wytwarzania
 6. posiadać umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych

 

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń pozna:

 1. pozna podstawy eksploatacji motocykli oraz metody diagnozowania,
 2. pozna budowę i obsługę oraz naprawę podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 3. pozna sprzęt, urządzenia oraz pojazdy wykorzystywane w strażactwie 

UCZNIOWIE TECHNIKUM NA WYCIECZCE W EKO-ENERGIA

 • Opublikowano: czwartek, 09, czerwiec 2016 18:15
 • MM
 • Odsłony: 1959

W dniu 08.06.2016 uczniowie klasy II Tb technicy elektrycy oraz technicy mechanicy z klasy III Tb, pod opieka nauczycieli W. Świstaka oraz W. Tylek byli na wycieczce zawodoznawczej w zakładzie Eko-Energia. PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o. o. - to  remonty w branży elektrycznej, energetycznej i mechanicznej, produkcja, usługi, handel. W trakcie wycieczki uczniowie zapoznali się z cyklem remontowym zakładu. Uczestnicy wycieczki przeszli trasę od diagnostyki uszkodzeń maszyny przez demontaż, remont i stację prób.

Uczniowie dowiedzieli się również, że EKO-ENERGIA działa na szeroko pojętym rynku usług w branży elektro-energetycznej, z orientacją na ochronę środowiska i nowe technologie. Wciąż dodaje nowe pozycje do swojej oferty, kierując się potrzebami klientów i rynku, stawiając szczególny nacisk na jakość zrealizowanych zadań. W dniu 31 lipca 2015 zakończyli budowę swojej własnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40kWp w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznej”.

Elektrownia zbudowana jest na dachu hali, w której zlokalizowane są nasze warsztaty, na terenie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013", Priorytet VII, działanie 7.2. „Poprawa jakości powietrza i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

W.Tylek

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17