UCZNIOWIE TECHNIKUM ZWIEDZAJĄ PHILIP MORRIS POLSKA S.A.

W dniu 10.11.2017r. uczniowie technikum z klasy IV Ta o kierunku technik mechatronik, pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych p. Wiesławy Tylek i p. Jerzego Bożka byli na wycieczce zawodoznawczej w zakładzie Philip Morris Polska SA w Krakowie.

W trakcie zwiedzania zakładu uczniowie zapoznali się z automatyzacją produkcji oraz poznali całą linię produkcyjną. Uczestnicy wycieczki ponadto mieli możliwość zapoznać się z programowaniem sterowników, językami programowania oraz komunikacją między poszczególnymi urządzeniami.

 

WYCIECZKA ZAWODOWA DO FABRYKI OPLA

19 września uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych HTS z klas technikum o kierunku mechatronik odwiedzili Fabrykę OPLA w Gliwicach. Wycieczka była realizowana w ramach szkolnego autorskiego programu „Poznaj Firmę – zdobądź zawód”. 

W trackie wycieczki zawodowej pracownicy Opla – wydziału karoserii oraz montażu głównego przedstawili uczniom najważniejsze procesy i zasady działania produkcji. Wycieczka była dla mechatroników niepowtarzalną okazją do zapoznania się z branżą automotiv. Mogli również skonfrontować teorię z praktyką.

Opiekunowie wycieczki : Marta Matuszczak i WiesławaTylek

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZO-EDUKACYJNA DO FIRMY MPO W KRAKOWIE

26 kwietnia uczniowie technikum z klas: I Tb-informatycznej oraz I Ta-mechatronicznej odwiedzili wraz z opiekunami p. Martą Matuszczak i Martą Ciepiela Firmę MPO w Krakowie. Celem wycieczki edukacyjnej było zaznajomienie się z zasadami postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Lamusowni), a także Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, gdzie elektroodpady są przygotowywane do dalszych etapów unieszkodliwiania.

W czasie warsztatów uczniowie zapoznali się również z problemami środowiska naturalnego, które są związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka oraz mogli uświadomić sobie spoczywającą na każdym z nich odpowiedzialność za środowisko naturalne w ujęciu globalnym i lokalnym. W czasie wycieczki po Lamusowni uczestnicy wycieczki edukacyjnej mogli dowiedzieć się, co można zrobić z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi oraz jak odbywa się ich dalsze przetwarzanie.

 

TECHNIK MECHATRONIK

  • Opublikowano: piątek, 07, kwiecień 2017 08:35
  • Super User
  • Odsłony: 1992

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2017/18 w naszej szkole na kierunku TECHNIK MECHATRONIK będą realizowane przedmioty z zakresu montażu, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz projektowania i programowania systemów mechatronicznych poszerzone o podstawy robotyki oraz programowania obrabiarek CNC

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

  • - mieć wiedzę na temat automatyki i obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
  • - umieć projektować i konstruować urządzenia i systemy mechatroniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  • - posiadać umiejętność obsługi i programowania robotów przemysłowych oraz obrabiarek CNC
  • - znać zasady montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych
  • - mieć wiedzę na temat diagnostyki ora naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych

 Ponadto uczeń zapozna się z:

  • - metodami diagnozowania oraz naprawą elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  • - posiadać umiejętność programowania sterowników przemysłowych

UCZNIOWIE Z WIZYTĄ ZAWODOZNAWCZĄ W LSC Communications Europe

W dniach: 16 XI oraz 24 XI uczniowie klas technikum o kierunku technik mechatronik - kl. IV Ta oraz II TA pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych: p.M.Matuszczak oraz p.J.Bożka mieli okazję odwiedzić drukarnię RR Donnelley. Wycieczka zawodowa jest organizowana w ramach projektu stypendialnego ze strony RR Donnelley oraz projektu szkolnego "Poznaj firmę - zdobądź zawód". Współpraca już zaowocowała tym, że uczniowie naszej szkoły podjęli pracę w firmie pobierając wcześniej stypendium. 

Produkcję prezentowali nam profesjonalni szkoleniowcy drukarni: pan Jakub Wyligała oraz kierownik Działu Utrzymania Ruchu p. Zbigniew Banach, którym pięknie dziękujemy. Uczniowie mogli zapoznać się na czym polega diagnostyka techniczna w firmie oraz badania sterowników, a także mieli sposobność zapoznać się z linią produkcyjną.

Tekst: M.Matuszczak.

Uczniowie klasy II Ta

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17