SZTUKI WALKI NA OBOZIE WOJSKOWYM

Kadeci pierwszych klas wojskowych: Liceum Ogólnokształcącego i technicy logistycy poznawali i ćwiczyli sztuki walki na tygodniowym obozie wojskowym pod Częstochową.

W programie m.in.: chwyty, pchnięcia, uniki, dźwignie, blokady, techniki zamachowe, uderzenia, obrona przed chwytami i uderzeniami z samoobrony i z pomocą pałki policyjnej. Zajęcia trwały 4 godziny.

 

KADECI ĆWICZĄ MASKOWANIE NA OBOZIE WOJSKOWYM

Kadeci klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego oraz technicy logistycy z ZSZ HTS poznawali i ćwiczyli kilka sposobów maskowania na tygodniowym obozie wojskowym pod Częstochową.

Maskowanie to rodzaj zabezpieczenia bojowego obejmujący ogół działań zmierzających do wprowadzenia przeciwnika w błąd lub ukrycia wojsk własnych (gotowości bojowej, ukompletowania, działań), sprzętu bojowego, obiektów fortyfikacyjnych i tyłowych oraz działań i zamiarów dowództwa. Kadeci w drużynach i plutonie ćwiczyli sposoby maskowania taktycznego, czyli bezpośredniego – naturalnego, roślinnego, imitacyjnego i kolorystycznego.

Maskowanie imitacyjne – polega na upodabnianiu maskowanych obiektów stałych do niegroźnego otoczenia, jak sterty drewna, stosy kamieni, zabudowania gospodarskie.

Maskowanie kolorystyczne – to klasyczny kamuflaż, czyli zmiana barwy obiektu lub jego części, malowanie deformacyjne i ochronne mające wtopić obiekt lub żołnierza w otoczenie. W malowaniu kolorystycznym wykorzystuje się zazwyczaj zestaw 2-3 barw, dobranych w zależności od otaczającego terenu i pory roku. W terenie leśnym i łąkowym podkładem jest farba zielona, a na wystające części (np. nos, uszy) używa się brązowej lub czarnej. W nocy podkład jest czarny i na to nakłada się brązowe paski. 

Maskowanie naturalne i roślinne – polega na wykorzystaniu naturalnych właściwości terenu (np. przy słabej widoczności: mgła, zadymka śnieżna, noc) oraz żywej i ciętej roślinności. Roślinność żywą (drzewa, krzewy) wykorzystuje się do maskowania obiektów stałych (schrony bojowe, hangary na lotniskach, stałe baterie, np. obrony wybrzeża lub przeciwlotniczej), natomiast roślinność cięta może być wykorzystywana tylko doraźnie przez obiekty ruchome (pojazdy) i żołnierzy.

Kadeci malowali twarze, wykorzystywali gałęzie drzew oraz krzewów (liściastych i iglastych), maskowali stanowiska strzelców wyborowych, wykonywali zagłębienia terenu, upodabniali się do otoczenia. Zobaczcie jak to wyglądało…

CZERWONA TAKTYKA NA OBOZIE WOJSKOWYM

Kadeci klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego oraz technicy logistycy z ZSZ HTS poznawali i ćwiczyli podstawy czerwonej taktyki na tygodniowym obozie wojskowym pod Częstochową.

Kolor czerwony (czerwona taktyka) na polu walki kojarzy się z krwią oraz czerwonym krzyżem – znakiem rozpoznawczym medyka. I jest to skojarzenie słuszne, ponieważ czerwona taktyka obejmuje procedury i techniki udzielania pierwszej pomocy na polu walki oraz ewakuacji medycznej. Co istotne, nie jest sama w sobie odrębną taktyką, lecz uzupełnia wszystkie pozostałe kolory dając im to, co najważniejsze – wsparcie medyczne. Biorąc pod uwagę powyższe, występuję we wszystkich zakresach zadań operacji specjalnych.

Kadeci wielokrotnie ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy (rannym z drużyny i osobom postronnym) w strefie niebezpiecznej (śmierci) przy osłonie ogniowej kolegów z drużyny. Kontrolowano czynności życiowe, zakładano stazę. Następnym zadaniem było ewakuowanie rannych ze strefy niebezpiecznej do strefy (względnie) bezpiecznej. Ewakuację przeprowadzano w różnych warunkach terenowych (w lesie, na łące, polnej drodze, na piasku, wyschniętym jeziorze) oraz różnymi sposobami (strażackim, na barana, na prowizorycznych noszach, w pałatce, za pomocą linki, holując rannego pod sobą). Poznano i ćwiczono także meldunek MEDEVAC, ubezpieczenie rejonu ewakuacji, zabezpieczenie lądowiska oraz ubezpieczenie przed podebraniem rannych.

CZARNA TAKTYKA NA OBOZIE WOJSKOWYM

Kadeci drugiej klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego ZSZ HTS poznawali i ćwiczyli podstawy czarnej taktyki na tygodniowym obozie wojskowym pod Częstochową.

Czarna taktyka, to zbiór pojęć i działań dotyczących bezpośredniej walki z przeciwnikiem w budynkach, terenie zurbanizowanym i ogólnie pojętych obiektach „zamkniętych”.

Ten rodzaj taktyki można podzielić na następujące dziedziny :

1. MOUT (Military Operatcions In Urban Terrain) – czyli operacje wojskowe w terenie zurbanizowanym. Mamy tutaj do czynienia ze zbiorem technik dotyczących działań militarnych w terenach miejskich. Przykładem mogą być tutaj bitwa o Stalingrad podczas drugiej wojny światowej, lub też bardziej współcześnie Operacja Gothic Serpent w Mogadiszu (1993).

2. CQB (Close Quarters Battle) – czyli walka na bezpośrednim dystansie, to ostateczna faza eliminacji przeciwnika podczas operacji MOUT.

Właśnie podstawy CQB, czyli walki w przestrzeniach zamkniętych, uczyli się kadeci klasy drugiej. Poznali postawy i sposoby poruszania się, pracowali pojedynczo, w zespołach dwu-, trzy-, cztero- i sześcioosobowych. Uczyli się jak odbijać zakładników. Zaznajomili się z ubezpieczaniem sektorów, obserwacją drzwi, okien i dachów w budynkach, reagowaniem na sytuacje awaryjne broni lub radzenia sobie z koniecznością wymiany magazynka. Prowadzili działania ofensywne związane z walką z przeciwnikiem znajdującym się w budynku lub innym obiekcie. Prowadzili akcje bezpośrednie związane z uwalnianiem zakładników. W czasie ćwiczeń wykorzystywali radiotelefony. Poznali i ćwiczyli elementarne założenia MOUT oraz taktyki szarej.

A tak to wyglądało…

KLASA WOJSKOWA - NOWE MUNDURY GRATIS !

 • Opublikowano: piątek, 21, kwiecień 2017 08:44
 • Super User
 • Odsłony: 1211

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum od roku szkolnego 2017/18 w naszej szkole w liceum ogólnokształcącym o specjalności  klasa wojskowa będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego.

Uczeń kończąc kierunek umie:

 1. strukturę systemu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. obowiązki władz lokalnych, instytucji i obywateli w zakresie obronności,
 3. podstawy prawne, strukturę organizacyjną systemu zarządzania kryzysowego,
 4. indywidualne i zbiorowe środki ochrony przed współczesnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny,
 5. zasady zachowania się w wypadku zagrożeń zbiorowych (sposoby alarmowania ludności, zachowanie się podczas ewakuacji),
 6. współczesne technologie informatyczne,
 7. podstawowe zasady strzelania,
 8. organizację i zasadę działania drużyny i plutonu,

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz zajęć ze szkolenia wojskowego uczeń zapozna się z:

 1. szkolenie taktyczne i inżynieryjno- saperskie
 2. musztra, obozy kondycyjno-szkoleniowe, strzelectwo
 3. rolą oraz formą spełniania powinności obronnych przez organy władzy oraz obywateli,
 4. rolą międzynarodowego prawa humanitarnego oraz organizacji i instytucji międzynarodowych w łagodzeniu skutków zagrożeń militarnych w odniesieniu do ludności cywilnej,
 5. potrzebą ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz konieczność organizowania akcji ratowniczej,

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17