TERENOZNAWSTWO KADETÓW NA OBOZIE WOJSKOWYM

Kadeci klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego i technicy logistycy  poznawali i ćwiczyli podstawy terenoznawstwa na tygodniowym obozie wojskowym pod Częstochową.

Kadeci byli podzieleni na drużyny ALFA, BRAVO, CHARLIE i SPECJALSÓW. Częste były przemarsze w szyku ubezpieczonym przez ł lasy, łąki, polany, pola, teren zabudowany, strumienie.

Kadeci ZSZ HTS nauczyli się podstaw topografii: posługiwania busolą, wyznaczania azymutu. Teorię terenoznawstwa stosowano w praktyce podczas w terenie, wyznaczania tras przemarszu, odczytywania znaków terenowych. 

 

TECHNIK LOGISTYK - LOGISTYKA OGÓLNA I MUNDUROWA

  • Opublikowano: piątek, 21, kwiecień 2017 16:48
  • MM
  • Odsłony: 2543

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2017/18 w naszej szkole na kierunku TECHNIK LOGISTYK będą realizowane przedmioty z zakresu LOGISTYKI OGÓLNEJ, a także MUNDUROWEJ oraz z zakresu logistyk fakultatywnych.

Logistyka to nowoczesny zawód, dający perspektywy pracy w wielu ważnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim transport i spedycja, przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.

Osoba zatrudniona na stanowisku logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem oraz projektowaniem procesów i działań organizacji, zarządza przepływem informacji, towarów i ludzi. Logistyk może pracować w:
- centrach dystrybucyjnych,
- przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, spedycyjnych,
- urzędach oraz służbach mundurowych: takich jak wojsko czy policja.

Współuczestniczy w organizacji imprez masowych, np. koncertów czy imprez sportowych.          

Zdobyte kwalifikacje:
K1 - A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
K2 - A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
K3 - A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych.

 

M.M.
 

 

TRENINGI STRZELECKIE KADETÓW HTS

Kadeci trzech klas wojskowych ZSZ HTS ćwiczą co dwa tygodnie strzelanie na strzelnicy sportowej z broni pneumatycznej na dystansie 10 m. Kadeci klas pierwszych (LO i technik logistyk) w pierwszym semestrze strzelali z postawy stojącej z karabinka Slavia. W drugim semestrze strzelają z karabinka Haenel. Kadeci klasy drugiej (LO) strzelają w semestrze czwartym z pistoletu. 

Łącznie na strzelnicę uczęszcza 65 kadetów.

Najlepsi strzelcy biorą udział w konkursach organizowanych przez LOK, np.: Międzypowiatowej Szkolnej Lidze Strzeleckiej, Konkursie Morskim Polska leży nad Bałtykiem, O Puchar Dyrektora ArcelorMittal.

Uczniowie ZSZ HTS ćwiczą na strzelnicach Ligi Obrony Kraju regularnie od 2004 roku.

 

ĆWICZENIA Z ROZWINIĘCIA GAŚNICZEGO

Trzynastu kadetów z trzech klas wojskowych ZSZ HTS ćwiczyło 29 marca 2017 roku rozwijanie linii gaśniczej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ćwiczenia polegały na przyłączeniu węża tłocznego W-75 do pompy pożarniczej, następnie do rozdzielacza, dalej węża tłocznego W-52 i prądownicy oraz podaniu sygnału gotowości; liczył się uzyskany czas. Następnie należało zwinąć węże pożarnicze.

Linię gaśniczą rozwijano w zespołach dwuosobowych. Przećwiczono dwa warianty rozwijania. Każdy z kadetów brał udział w zajęciach 3 lub 4 razy.

Kierownictwu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie serdecznie dziękujemy za umożliwienie przeprowadzenia zajęć z rozwinięcia gaśniczego.

KADECI HTS ĆWICZĄ NA PŁYWALNI

  • Opublikowano: niedziela, 19, marzec 2017 12:55
  • MM
  • Odsłony: 2087

W roku szkolnym 2016/17 kadeci klas wojskowych ZSZ HTS uczęszczają raz w tygodniu na zajęcia pływackie. W poniedziałki na basenie Com-Com Zone w Nowej Hucie uczą się pływać od podstaw (początkujący) lub doskonalą swoje umiejętności i poznają sprzęt oraz techniki ratownictwa wodnego.

Poznają np.: holowanie osoby zagrożonej (kilkoma sposobami), opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania, itd. Początkujący uczą się leżenia na wodzie oraz pływania stylami: klasycznym (żabką), grzbietowym, kraulem.

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17