SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH POZASZKOLNYCH !

 • Opublikowano: poniedziałek, 14, grudzień 2015 20:16
 • MM
 • Odsłony: 2063

W listopadzie Stowarzyszenie Polonistów oraz Fundacja ZAWSZE WARTO w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Małopolskie czytanie” ogłosiły projekty: „Książka lekarstwem na smutek” oraz „Czytam. Zawsze warto.”
Pod nazwą projektów kryły się konkursy:
„REKOMENDACJE CZYTELNICZE – konkurs na najciekawszą prezentację wybranej książki” dla uczniów wszystkich typów szkół (trzy kategorie).
„KSIĄŻKI! KSIĄŻKI! – KOMU? KOMU?” – konkurs na reklamę danej książki (folder.wideoklip).
„ULUBIONE MIEJSCA DO CZYTANIA – konkurs fotograficzny” dla uczniów wszystkich typów szkół (trzy kategorie)
„U NAS SIĘ CZYTA” - filmy i fotocasty prezentujące stan czytelnictwa
Kampania LEKTUROWA ZGADUJ-ZGADULA

Z radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach i zdobyli w nich prestiżowe miejsca oraz wyróżnienia. Wszyscy uczniowie włożyli dużo pracy i wysiłku w przygotowanie swoich prac oraz wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach, a szczególnie laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
„REKOMENDACJE CZYTELNICZE”
II miejsce        –     Sandra Zając klasa II LO
wyróżnienie     –     Daniel Walentrzak klasa III TB

„ULUBIONE MIEJSCA DO CZYTANIA – konkurs fotograficzny”
I miejsce ex aequo     -    Patryk Kucharzyk klasa II LO
II miejsce                  -    Szymon Szubert II TB

Kampania LEKTUROWA ZGADUJ-ZGADULA
(kategoria: układanie testów)
I miejsce     -     Karolina Duda i Agata Żuwała  klasa III LO
(kategoria: indywidualny test znajomości wybranych lektur)
Laureat        -    Karolina Duda

Podsumowanie projektu „KSIĄŻKA LEKARSTWEM NA SMUTEK” oraz wręczenie nagród odbyło się w sobotę 12 grudnia o godzinie 12.00 w Krakowie przy ulicy Radziwiłłowskiej 23/8 (biuro Fundacji Zawsze Warto). Po spotkaniu organizatorzy zaprosili do udziału w grze miejskiej przygotowanej przez Koło Naukowe Studentów Językoznawców UJ.

Wręczenie nagród w projekcie CZYTAM. ZAWSZE WARTO odbyło się w czwartek 3 grudnia w auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 o godz. 16.00. Imprezie towarzyszyło spotkanie z pisarzem Mariuszem Wollnym.

Gratulujemy nauczycielom, którzy wytrwale zachęcali i rozpropagowali wśród uczniów tak wiele konkursów. Wyniki osiągnięte przez naszych wychowanków świadczą o ich wielkim zaangażowaniu w pracy z nimi.

ZBIÓRKA MAKULATURY NA KSIĘGOZBIÓR MARZEŃ

 • Opublikowano: poniedziałek, 14, grudzień 2015 09:56
 • MM
 • Odsłony: 1830

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI Z POŻYTKIEM :)

W tym roku organizujemy akcję pod hasłem: "Zbieramy makulaturę na księgozbiór marzeń naszych uczniów". Możemy przynosić: gazety, zeszyty, książki, torby papierowe, karton, tekturę, foldery, katalogi itp.
Uzyskane tą drogą fundusze przeznaczymy na zakup popularnych wśród uczniów książek - kolejnych tomów ulubionych serii czy bestsellerów.

Makulaturę można przynosić do biblioteki lub do sali 104.

Akcja jest całoroczna, ale już teraz robiąc porządki świąteczne w swoich domach możecie przyłączyć się do zbiórki. Kto wie, może już wkrótce uda nam się coś ciekawego kupić ?

ZAPRASZAMY DO AKCJI !! B.J.

ZAPRASZAMY NA NOWE GRUDNIOWE WYSTAWY W BIBLIOTECE

 • Opublikowano: środa, 09, grudzień 2015 13:32
 • MM
 • Odsłony: 1756

Zapraszamy w grudniu 2015 r. do obejrzenia dwóch nowych wystaw w bibliotece Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.

Pierwsza ekspozycja poświęcona jest 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, który wszedł w życie w nocy z 12 na 13 XII 1981; został zatwierdzony przez I sekretarza KC PZPR i premiera generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych, a potwierdzony dekretem Rady Państwa przyjętym na posiedzeniu w nocy 13 XII. Uzasadnieniem dla tej decyzji miało być załamanie gospodarcze kraju, groźba anarchii, wojny domowej i przejęcia władzy przez „Solidarność” (od 1989 generał W. Jaruzelski podkreślał zagrożenie interwencją wojsk Układu Warszawskiego oraz naciski władz ZSRR); w rzeczywistości miał na celu obronę istniejącego systemu poprzez rozbicie i zlikwidowanie „Solidarności” jako wielkiej siły społecznej niezależnej od władzy komunistycznej.

Zachęcamy również do zapoznania się materiałami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, działalności „Solidarności” oraz transformacji ustrojowej zapoczątkowanej w latach 80-tych XX wieku. Do obejrzenia wystawy zachęca plakat IPN wywieszony w witrynie naszej biblioteki będący apelem o włączenie się 13 grudnia do ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej „Zapal Światło Wolności”, przedsięwzięcia, którego celem jest upamiętnienie ofiar stanu wojennego, tych które straciły życie, zostały internowane, uwięzione, które represjonowano, inwigilowano, wyrzucono z pracy, zmuszano do emigracji.

Druga ekspozycja poświęcona jest wydarzeniom kulturalnym Krakowa i Małopolski. Macie Państwo możliwość zapoznać się z aktualnymi repertuarami teatralnymi i kinowymi, kalendarzem imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, informacjami o aktualnych wystawach i nowościach wydawniczych.

W.M.

Stan wojenny w Polsce [online]. Protokół dostępu: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stan-wojenny-w-Polsce;3978911.html [02.12.2015]
Zapal Światło Wolności [online]. Protokół dostępu: https://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/zapal-swiatlo-wolnosci [08.12.2015]„
Zapal Światło Wolności” – akcja społeczno-edukacyjna IPN [online]. Protokół dostępu: https://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/poznan/kampania-spoleczno-edukacyjna-ipn-ofiarom-stanu-wojennego.-zapal-swiatlo-wolnosci-poznan,-13-grudnia-2015 [08.12.2015]

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA

 • Opublikowano: niedziela, 08, listopad 2015 18:23
 • MM
 • Odsłony: 1789

Narodowe Święto Niepodległości jest to święto upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Na 123 lata Polska została wymazana z mapy Europy.

Święto to - obchodzone 11 listopada każdego roku - zostało ustanowione w ostatnich latach II RP tuż przez rozpoczęciem II wojny światowej. Do kalendarza powróciło w 1989 r.
Upamiętniając ten ważny dzień, biblioteka przygotowała wystawę z okazji Święta Niepodległości. Zapraszamy do obejrzenia i skorzystania z ciekawych materiałów wykorzystanych na wystawie.
BJ

KONKURS "PO POLSKU O HISTORII" ZA NAMI

 • Opublikowano: sobota, 31, październik 2015 16:30
 • MM
 • Odsłony: 1723

Wszyscy pamiętamy, ze w październiku odbył się w naszej szkole pierwszy etap prestiżowego konkursu kuratoryjnego pod nazwą "Małopolskie Dyktando Niepodległościowe. Po polsku o historii". Do etapu drugiego, rejonowego, zakwalifikowała się tylko jedna uczennica - Sandra Zając z klasy II La.

16 października w gmachu VI LO napisała ona bardzo trudny sprawdzian językowy. Jej wynik to ogromny sukces - naprawdę znikomej liczby punktów zabrakło, aby dostała się do ostatniego, wojewódzkiego etapu konkursu.

Serdecznie Sandrze gratulujemy!

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

 • Opublikowano: poniedziałek, 05, październik 2015 10:02
 • MM
 • Odsłony: 1762

Zapraszamy w październiku 2015 r. do biblioteki ZSZ Huty im. T.Sendzimira na wystawę poświęconą Światowemu Dniu Zwierząt (ang. World Animal Day). Święto obchodzone jest corocznie 4 października i ma na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomić im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji Ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (ang. World Animal Week) trwający do 10 października. Po raz pierwszy ŚDZ został zorganizowany w Polsce w 1993 roku. Święto to stanowi dobrą okazję, by zwrócić uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, problem znęcania się nad nimi, warunki bytowe w schroniskach, kwestię sterylizacji oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk.

Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zachęca do adoptowania swoich podopiecznych, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.

W.M.

MATURZYŚCI ZWIEDZAJĄ BIBLIOTEKĘ JAGIELOŃSKĄ

 • Opublikowano: czwartek, 01, październik 2015 07:14
 • MM
 • Odsłony: 1758

W ostatnich dniach września uczniowie klas IV Ta, IV Tb i III La uczestniczyli w zorganizowanych przez Panią Beatę Juchnik wycieczkach do Biblioteki Jagiellońskiej. Pracujące w tym szacownym gmachu panie bibliotekarki pełniły rolę przewodników oraz z wielką swadą opowiadały naszym maturzystom o strukturze obiektu i zasadach udostępniania zbiorów.

Krążąc zawiłymi korytarzami wysłuchali oni opowieści o dziejach budynku, okolicznościach jego otwarcia, o zasobach Biblioteki i codziennym jej funkcjonowaniu.
Zobaczyli ogromne magazyny książek i czasopism, dział opracowywania nowych nabytków oraz różne czytelnie.

Wszystkim udzieliła się niezwykła atmosfera tego miejsca i wszechobecny "duch nauki".

Największym zainteresowaniem uczniów cieszyło się jednak to, co nowoczesne: sposób międzywydziałowego transportowania książek (jeżdżące pod sufitem skomputeryzowane "wózeczki") oraz zeskanowane w dużych formatach stare gazety i czasopisma.

Zdjęcia: BJ., tekst: KG.

 

I ETAP KONKURSU ZA NAMI !

 • Opublikowano: poniedziałek, 28, wrzesień 2015 19:35
 • MM
 • Odsłony: 2265

25 września o godz. 13.00 odbył się w naszej szkole pierwszy etap prestiżowego konkursu organizowanego już po raz trzeci przez Kuratorium Oświaty pod nazwą Małopolskie Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii". W podniosłych i patriotycznych nastrojach, w uroczyście udekorowanej sali do konkursu przystąpiło 28 uczniów z różnych klas. Tekst dyktanda odczytała p. Katarzyna Grudzińska, wyznaczona przez Koordynatora Projektu, p. Beatę Juchnik, na redaktora naukowego konkursu.

Uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za każdy pierwszorzędny błąd ortograficzny odejmuje się dwa punkty, za drugorzędny - jeden punkt, a za błąd interpunkcyjny 0,5 punktu. Do etapu rejonowego wstępnie kwalifikują się osoby, które uzyskały co najmniej 60 punktów.

Takim wynikiem mogą poszczycić się: Sandra Zając II La (78), Damian Kuchnia IV Tb (75,5), Kamil Sosnowski IV Tb (74), Karol Kot IV Ta (73,5), Kamil Morawiecki IV Tb (73), Konrad Porębski IV Ta (73), Bartłomiej Ostrowski IV Ta (66), Konrad Kwiatkowski IV Tb (61).
Serdecznie gratulujemy!Organizatorzy: Beata Juchnik, Katarzyna Grudzińska

KONKURS "PO POLSKU O HISTORII"

 • Opublikowano: poniedziałek, 14, wrzesień 2015 16:18
 • MM
 • Odsłony: 2591

Nasza Szkoła zgłosiła udział w Konkursie III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”.
Organizatorami konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii"są Kuratorium Oświaty w Krakowie,Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:
I - szkolnym – tekst dyktowany, eliminacje szkolne  -  25 września 2015 r. godz. 13.00 w sali 321
II - rejonowym – test wyboru, 16 października 2015 r.
III - wojewódzkim – tekst dyktowany, 28 października 2015 r.
 
W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmujemy do 18 września 2015 r.

Organizatorzy etapu szkolnego: Katarzyna Grudzińska (s. 306) i p. Beata Juchnik (biblioteka)

Wymagane umiejętności obowiązujące na wszystkich etapach konkursu:

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku.
Za podstawę reguł i zasad ortograficznych obrano Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

NOWA WYSTAWA TEMATYCZNA W BIBLIOTECE

 • Opublikowano: poniedziałek, 14, wrzesień 2015 07:43
 • MM
 • Odsłony: 1751

76. rocznica wybuchu II wojny światowej.

1 września to pamiętna data. Dokładnie 76 lat temu wybuchła II wojna światowa. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr.Henryka Sucharskiego i kpt.Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.

17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.
Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 1800 samolotów i prawie 2 000 żołnierzy, którym Polacy mogli przeciwstawić jedynie ponad 300 tysięcy żołnierzy.

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17