AKCJA "PAKA DLA ZWIERZAKA" ZAKOŃCZONA!

Od kilku lat w naszej szkole organizowana jest WIOSENNA ZBIÓRKA DARÓW DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT przebywających w Schronisku. Młodzież przy wsparciu wychowawców oraz organizatorów akcji wykazała się dużą wrażliwością i swoją postawą udowodniła, że los zwierząt nie jest im obojętny.

Największą ilość karmy przekazali uczniowie klasy I Te – 20 kg (technik logistyk), natomiast niewiele mniej podarowali uczniowie klas: II Tc – 17 kg (technik hotelarz) oraz III Ta – 15 kg (technik mechatronik).

Organizatorzy, p.Marta Matuszczak, p.Beata Juchnik i p.Marta Ciepiela, dziękują wszystkim darczyńcom za zaangażowanie w akcję i przekazanie w sumie 115,5 kg karmy mokrej i suchej oraz 4 misek i 10 posłań.

klasa Razem
I TA 2,8
I TB 2,4
I TC 0,0
I TD 2,6
I TE 20,0
II TA (mechatronicy) 4,9
II TB 11,3
II TC 17,0
III TA 15,0
II La 3,6
III LA 7,5
I A 9,3
II A 0,5
III A 3,5
Nauczyciele 10,0
Inni darczyńcy 5,1
Razem kg 115,5

Tekst: M.Matuszczak