LSC COMMUNICATIONS Z PROGRAMEM STYPENDIALNYM U LOGISTYKÓW

24 stycznia 2018r. w ramach szkolnego projektu "Poznaj firmę - zdobądź zawód" w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy LSC Communications. Spotkanie to było kolejnym z cyklu spotkań w naszej szkole, którego celem było zaprezentowanie programu stypendialnego z firmy LSC Communications kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Uczniowie z technikum o kierunku technik logistyk kl. I Te podczas prezentacji prowadzonej przez panią Anetę Pukaluk oraz panią Izabelę Śliwińską-Kłodę, dowiedzieli się o historii firmy, zakresu prac w Dziale Logistyki, zaletach programu stypendialnego, możliwości odbycia praktyki zawodowej, a także podjęciu pracy zawodowej po ukończeniu szkoły. Miłym akcentem pod koniec prelekcji było wręczenie wszystkim uczniom różnych gadżetów firmowych :)

Kolejnym etapem poznania firmy przez uczniów będzie w najbliższym czasie wycieczka zawodowa do Firmy LSC Communications. 

Opiekun szkolnego projektu oraz koordynator programu z ramienia szkoły p. mgr inż. Marta Matuszczak