AUDYCJE Z OKAZJI 150-LECIA URODZIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

5 grudnia 2017 roku przypada 150-ta rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. W Zespole Szkół Zawodowych HTS odbędzie się szereg wydarzeń upamiętniających postać i zasługi Marszałka dla Polski. Zaplanowano: wystawy portretów i plakatów Naczelnika Państwa, konkursy (plastyczny, literacki, oratorski oraz wiedzy o Piłsudskim), internetowy quiz na FB, wyjścia uczniów do Muzeum Czynu Niepodległościowego i kina na film Sztandar Chwały. Jednym z punktów obchodów jubileuszu będzie jedenaście audycji w szkolnym radiowęźle nadawanych w trakcie przerw od 7 października do 8 grudnia 2017 roku, dwa razy w tygodniu.

W audycjach znajdą się m.in.: życiorys Józefa Piłsudskiego (podzielony na 10 fragmentów), polskie pieśni patriotyczne z XIX i początku XX wieku (np.: Warszawianka 1831 roku, Hej strzelcy wraz, Marsz Polonia, Chorał – z dymem pożarów, Marsz Żuawów, Pieśń konfederatów barskich, W krwawem polu srebrne ptaszę, Pierwsza Kadrowa, My, Pierwsza Brygada, Pieśń o wodzu miłym, Piosenka o Belinie, Leguny w niebie, Wojenko wojenko,  Ballada o Leopoldzie Lisie-Kuli, Więc pijmy wino, szwoleżerowie, Warczą karabiny, Rozkwitały pąki białych róż, Hej, hej ułani, Karpacka brygada i inne). 

Cytowane będą wypowiedzi Marszałka, zaprezentowane anegdoty i opinie o Józefie Piłsudskim. Znajdzie się też fragment z nagranym głosem Piłsudskiego z 1924 roku – o Żywiole pracy.

W audycjach w radiowęźle będą przedstawiona poezja związana z Dziadkiem, np. wiersze: Kazimierza Wierzyńskiego  Piłsudski, Jana Lechonia 11 listopada, Alfonsa Dzięciołowskiego Pieśń o Józefie Piłsudskim, Stanisława Balińskiego Rozmaryn, Jerzego Żuławskiego Do moich synów, Adama Kowalskiego Pan Marszałek, Komendant czy Dziadek, Na obchody imienin Marszałka, Rok 1935, Juliana Tuwima Józef Piłsudski oraz Druskiennickie drzewa.

Zapraszamy do wysłuchania audycji, uczestnictwa w konkursach i pozostałych wydarzeniach związanych z Marszałkiem. 

Organizatorzy audycji: Beata Juchnik & Izabela Maziarczyk-Suszko & Grzegorz Wyderka

 

Przygotował: Grzegorz Wyderka