CZERWONA TAKTYKA NA OBOZIE WOJSKOWYM

Kadeci klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego oraz technicy logistycy z ZSZ HTS poznawali i ćwiczyli podstawy czerwonej taktyki na tygodniowym obozie wojskowym pod Częstochową.

Kolor czerwony (czerwona taktyka) na polu walki kojarzy się z krwią oraz czerwonym krzyżem – znakiem rozpoznawczym medyka. I jest to skojarzenie słuszne, ponieważ czerwona taktyka obejmuje procedury i techniki udzielania pierwszej pomocy na polu walki oraz ewakuacji medycznej. Co istotne, nie jest sama w sobie odrębną taktyką, lecz uzupełnia wszystkie pozostałe kolory dając im to, co najważniejsze – wsparcie medyczne. Biorąc pod uwagę powyższe, występuję we wszystkich zakresach zadań operacji specjalnych.

Kadeci wielokrotnie ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy (rannym z drużyny i osobom postronnym) w strefie niebezpiecznej (śmierci) przy osłonie ogniowej kolegów z drużyny. Kontrolowano czynności życiowe, zakładano stazę. Następnym zadaniem było ewakuowanie rannych ze strefy niebezpiecznej do strefy (względnie) bezpiecznej. Ewakuację przeprowadzano w różnych warunkach terenowych (w lesie, na łące, polnej drodze, na piasku, wyschniętym jeziorze) oraz różnymi sposobami (strażackim, na barana, na prowizorycznych noszach, w pałatce, za pomocą linki, holując rannego pod sobą). Poznano i ćwiczono także meldunek MEDEVAC, ubezpieczenie rejonu ewakuacji, zabezpieczenie lądowiska oraz ubezpieczenie przed podebraniem rannych.