KADECI HTS STRZELAJĄ Z BRONI BOJOWEJ

W styczniu i lutym 2017 roku kadeci ZSZ HTS przeszli szkolenie strzeleckie i poznali zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią bojową na amunicję kulową (tzw. ostrą), budowę i zasady działania tej broni, jej obsługę, wymianę magazynka, ładowanie, zasady celowania i korygowania błędów strzeleckich. Szkolenie obejmowało także podstawy balistyki pocisku oraz postawy strzeleckie i prawidłowy chwyt broni, zgrywanie przyrządów celowniczych, pracę na języku spustowym.

Następnie odbyli serię pięciu treningów strzeleckich z broni bojowej, a to z pistoletów: Glock i Walther oraz karabinka AKMS. Dla wielu kadetów było wielką atrakcja postrzelać z „kałasznikowa” lub Glocka (na koszt szkoły).

Treningi strzeleckie służyły m.in. przygotowaniu do kwietniowych zawodów klas mundurowych.

 

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17